ఉద్యోగుల భర్తీ రోస్టర్ విధానంలో ఎలా జరుగుతుందంటే


Ens Balu
46
Tadepalli
2022-10-20 03:39:01

ప్రభుత్వం ఏ ఉద్యోగానికి సంబంధించైనా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినపుడు రోస్టర్ విధానంలో భర్తీ చేస్తుంది. ఎన్ని పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే అన్ని పోస్టులను ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ విధి విధానాలను అనుసరించి భర్తీచేయాల్సి వుంటుంది. ఒక నోటిఫికేషన్ లో ఒక రోస్టర్ సంఖ్యతో భర్తీజరిగినపుడు, మిగిలిన రోస్టర్ ను అమలు చేస్తూ ఉద్యోగాల భర్తీ చేయాలి. 1నుంచి 100 పోస్టుల భర్తీ రోస్టర్‌.. కాగా 1 నుంచి 100 పోస్టుల భర్తీకి అనుసరించే రోస్టర్‌ విధానం కింది విధంగా ఉంటుంది. ఎన్ని పోస్టులుంటే అన్ని పోస్టుల వారీగా రోస్టర్‌ను అనుసరిస్తారు. శాఖల వారీగా రోస్టర్‌ ఎక్కడ ఆగిపోతే తదుపరి రిక్రూట్‌మెంట్‌ సమయంలో అక్కడి నుంచే కొత్త రోస్టర్‌ ప్రారంభమవుతుంది.

 ఏ ప్రభుత్వశాఖలోనైనా జిల్లా అధికారులు సరిగ్గా ఈ విధానంలోనే తమ చేతివాటం ప్రదర్శిస్తుంటారు. అదే సమయంలో అన్ని ప్రభుత్వశాఖలకు చైర్మన్ అయిన జిల్లా కలెక్టర్లను సైతం బురిడీ కొట్టిస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఉద్యోగాల భర్తీ సమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి ఆయా ప్రభుత్వ శాఖల జిల్లా అధికారుల వరకూ నోటిఫికేషన్ వచ్చినపుడు, వాటిని భర్తీచేసే సమయంలో ముందు నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి రోస్టర్ ఎంత వరకూ భర్తీచేశారు..ప్రస్తుతం ఎన్నిపోస్టులకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.. ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ కు ఏ రోస్టర్ నుంచి భర్తీచేస్తున్నారనే విషయాన్ని జిల్లాశాల అధికారులు చెప్పాల్సి వుంటుంది. రోస్టర్ పద్దతిని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనలు అనుసరించి ఈ క్రింది విధంగా భర్తీచేస్తారు.

1వ పోస్టు:ఓసీ (మహిళ), 2వ పోస్టు: ఎస్సీ (మహిళ), 3వ పోస్టు: ఓసీ, 4వ పోస్టు: బీసీ -ఏ (మహిళ), 5వ పోస్టు: ఓసీ, 6వ పోస్టు: విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్‌(మహిళ), 7వ పోస్టు:ఎస్సీ,  8వ పోస్టు: ఎస్టీ (మహిళ), 9వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 10వ పోస్టు: బీసీ -బీ (మహిళ), 11వ పోస్టు: ఓసీ, 12వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 13వ పోస్టు: ఎక్స్‌సర్వీస్‌మెన్‌ /ఓసీ, 14వ పోస్టు: బీసీ -సీ, 15వ పోస్టు: ఓసీ, 16వ పోస్టు: ఎస్సీ, 17వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌ (మహిళ), 18వ పోస్టు: బీసీ -డీ (మహిళ), 19వ పోస్టు: బీసీ -ఈ (మహిళ), 20వ పోస్టు: బీసీ (ఏ), 21వ పోస్టు: ఓసీ, 22వ పోస్టు: ఎస్సీ (మహిళ), 23వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 24వ పోస్టు: బీసీ (బీ), 25వ పోస్టు: ఎస్టీ, 26వ పోస్టు: ఓసీ, 27వ పోస్టు: ఎస్సీ, 28వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 29వ పోస్టు: బీసీ -ఏ, 30వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 31వ పోస్టు: హియరింగ్‌ హ్యాండిక్యాప్డ్‌, 32వ పోస్టు: ఓసీ, 33వ పోస్టు: ఎస్టీ, 34వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 35వ పోస్టు: బీసీ (బీ), 36వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 37వ పోస్టు: ఎక్స్‌ సర్వీస్‌మెన్‌ /ఓసీ, 38వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 39వ పోస్టు: బీసీ -డీ, 40వ పోస్టు: ఓసీ, 41వ పోస్టు: ఎస్సీ,

42వ పోస్టు: ఓసీ, 43వ పోస్టు: బీసీ -డీ, 44వ పోస్టు: బీసీ -ఈ, 45వ పోస్టు: బీసీ – ఏ(మహిళ), 46వ పోస్టు: ఓసీ, 47వ పోస్టు: ఎస్సీ (మహిళ), 48వ పోస్టు: స్పోర్ట్స్‌, 49వ పోస్టు: బీసీ -బీ (మహిళ), 50వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌ (మహిళ), 51వ పోస్టు: ఓసీ, 52వ పోస్టు: ఎస్సీ, 53వ పోస్టు: ఓసీ, 54వ పోస్టు: బీసీ – ఏ, 55వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 56వ పోస్టు: ఆర్థోపెడికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్‌, 57వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 58వ పోస్టు: ఎస్టీ (మహిళ), 59వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 60వ పోస్టు: బీసీ -బీ, 61వ పోస్టు: ఓసీ, 62వ పోస్టు: ఎస్సీ, 63వ పోస్టు: ఓసీ, 64వ పోస్టు: బీసీ -డీ (మహిళ), 65వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌ (మహిళ), 66వ పోస్టు: ఎస్సీ (మహిళ), 67వ పోస్టు: ఓసీ, 68వ పోస్టు: బీసీ -డీ, 69వ పోస్టు: బీసీ -ఈ, 70వ పోస్టు: బీసీ -ఏ, 71వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 72వ పోస్టు: ఎస్సీ, 73వ పోస్టు: ఓసీ, 74వ పోస్టు: బీసీ -బీ, 75వ పోస్టు: ఎస్టీ, 76వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 77వ పోస్టు: ఎస్సీ, 78వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ)

79వ పోస్టు: బీసీ – ఏ, 80వ పోస్టు: ఓసీ, 81వ పోస్టు: బీసీ -బీ (మహిళ), 82వ పోస్టు: మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్‌, 83వ పోస్టు: ఎస్టీ, 84వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 85వ పోస్టు: బీసీ -బీ, 86వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 87వ పోస్టు: ఎస్సీ (మహిళ), 88వ పోస్టు: ఓసీ, 89వ పోస్టు: బీసీ – డీ, 90వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 91వ పోస్టు: ఎస్సీ, 92వ పోస్టు: ఓసీ, 93వ పోస్టు: బీసీ -డీ, 94వ పోస్టు: బీసీ -ఈ, 95వ పోస్టు: బీసీ -బీ, 96వ పోస్టు: ఓసీ (మహిళ), 97వ పోస్టు: ఎస్సీ, 98వ పోస్టు: స్పోర్ట్స్‌, 99వ పోస్టు: బీసీ -బీ (మహిళ), 100వ పోస్టు: ఈడబ్ల్యూఎస్‌, 

ఆర్టీఐతో వివరాలు కోరితే మొత్తం సమర్పించాల్సిందే..
ఏ ప్రభుత్వశాఖలోనైనా రెగ్యులర్, ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టు పద్దతిలో ఉద్యోగాల భర్తీచేపట్టినపుడు అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని తెలిస్తే ఎవరైనా ముందు ఏ రోస్టర్ విధానంలో భర్తీచేశారు. ముందు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఏ రోస్టర్ లో భర్తీచేశారు..మిగిలిన రోస్టర్ ఎక్కడ ఆగిపోయింది.. ప్రస్తుత నోటిఫికేషన్ లో ఏ రోస్టర్ నుంచి మళ్లీ ఉద్యోగాల భర్తీచేపడుతున్నారు. ఎన్నది దరఖాస్తులు వచ్చాయి.. మెరిట్ ను, వయస్సును ఏ ప్రాతిపదిక తీసుకున్నారు, తదితర అంశాలను సమాచార హక్కుచట్టం ద్వారా వివరాలు సేకరిస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లో జరిగిన అక్రమాలను వెలుగులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. చాలా మందికి ఈ సాంకేతిక కారణాలు తెలియక అవినీతి జరిగిందని చెబుతారు గానీ..ఎక్కడ జరిగింది..ఏ రోస్టర్ లో అధికారులు, సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శించారనే విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుపట్టలేరు. అలా ఎవరు ఏవిధంగా చేతివాటం ప్రదర్శించారో ఈ రోస్టర్ విధానాన్ని, మెరిట్ లిస్టు ఆధారంగా వివరాలు సేకరిస్తే బండారం మొత్తం బయట పడుతుంది.