"కిల్కార్" తో గర్భిణీ, శిశు ఆరోగ్యంపై అవగాహన


Ens Balu
36
Parvathipuram
2023-01-02 13:39:01

కిల్కార్ (పిలుపు) వాయిస్ ద్వారా గర్భిణీలు, శిశు ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నట్టు పార్వతీపురం మన్యం డిఎంహెచ్ఓ డా.బగాది జగన్నాథరావు తెలిపారు. కేంద్ర ఆరోగ్య,  కుంటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వశాఖ కిల్కార్ వాయిస్ లో 4 విభాగాలలో సాంకేతిక ఆరోగ్య సందేశాలను, కిల్కార్ ఐ.వి.ఆర్.రికార్డింగ్ ద్వారా 72 సందేశాలు అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అందులో గర్భిణీలు, శిశు ఆరోగ్యం, ఆసుపత్రి ప్రసవాలుపై సందేశాలు మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా వినిపిస్తుందని చెప్పారు. కిల్కారీ వాయిస్ తో అన్నయ్య, వదినమ్మ, నమస్కారం! బాగున్నారా! భారత ప్రభుత్వం నుండి ఫోన్ చేస్తాన్నాము అని వస్తుందని, ఇది ఆరు వారాలు పాటు 012 4458800 ఫోన్ నెంబరు నుండి గర్భిణీలకు, బాలింతలకు కాల్ చేసి సాంకేతిక ఆరోగ్య సందేశాలను ఇస్తుందని వివరించారు.  ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే 14423 ఫోన్ కు కాల్ చేయ వచ్చని చెప్పారు.