శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయ 18 మెట్లు వెనుక రహస్యం


Ens Balu
32
Sabarimala
2023-06-16 05:27:55

అయ్యప్ప అంటే ఠక్కున గుర్తుకువచ్చేది శబరిమలలోని స్వామివారి ఆలయంలోని 18 మెట్లు అయితే అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్నది మొదలు ఇరుముడి దేవుడికి సమర్పించేవరకు చేసే ఈ యాత్రను చేయదలచిన వారు అత్యంత శ్రద్ధా భక్తులతో కొన్ని కఠోర నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. మండల దీక్షలు చేసి స్వామివారికి ఇరుముడులు సమర్పిస్తారు. అలా సమర్పించే సమయంలో మాలధారణ చేసిన ప్రతీ భక్తుడూ 18 మెట్లూ ఎక్కి స్వామిని దర్శించుకుంటారు. అయ్యప్ప మాల ధారణకు ఎంతటి ప్రాముఖ్యత ఉందో అదేవిధంగా స్వామి పదునెట్టాంబడికి కూడా అంతే విశేష ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఎంతో విశేషమైన శమరిమల 18మెట్ల విశిష్టత ప్రతీ భక్తుడూ తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. 18 మెట్లు 18 పురాణాలను సూచిస్తున్నాయని, అవి అయ్యప్ప దుష్టశక్తులను సంహరించడానికి ఉపయోగించిన 18 ఆయుధాలని పేర్కొంటారు.

18 మెట్ల గురించిన విషయాలు మీకు తెలుసా..?
ఆ మెట్లలో ఒక్కో మెట్టు మనకు ఒక్కో విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది.  కామం – 1వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “గీతా మాత”.ఈ మెట్టు ఎక్కడం ద్వారా మనిషికి పూర్వజన్మస్మృతి కలుగుతుంది. గతజన్మలో తాను చేసిన పాపపుణ్యకర్మల విచక్షణాజ్ఞానం కలిగి మనిషి మానసికంగా శుద్ది పొందుతాడు. క్రోధం – 2వ మెట్టు
..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “గంగా దేవి”. ఈ మెట్టును స్పరించడం వలన మనిషికి తాను దేహాన్ని కాదు పరిశుద్ధాత్మను అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. “తన కోపమే తన శత్రువు”. మన మనసుకు నచ్చని లేదా మన అభిప్రాయాన్ని మరొకరు విమర్శించినా లేదా వ్యతిరేకించినా వారిపై మనకు కలిగే వ్యతిరేకానుభూతి లేదా ఉద్రేకాన్ని కోపంగా నిర్వచించవచ్చు. లోభం – 3వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “గాయత్రీ మాత”. ఈ మెట్టును స్పరించడం వలన మనిషికి పిశాచత్వం నశించి ఉత్తమగతులు కలుగుతాయి. అవసరాలకంటే ఎక్కువ కావలనుకునే బుద్ది. కీర్తి కోసం అత్యాశ, తీవ్రమైన మరియు స్వార్థపూరిత కోరిక. దురాశ దుఖాఃనికి చేటు. మోహం – 4వ మెట్టు..
ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “సీతా దేవి”. ఈ మెట్టు జ్ఞానయోగానికి ప్రతీక. ఒక పరిస్థితిని లేక నమ్మకమైన ఒక కారణం, ప్రత్యేకించి ఒక వ్యక్తి పై ప్రేమ /అనుబంధం భావనకు ఈ మెట్టును గుర్తుగా విశ్వసిస్తారు.

మదం – 5వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “సత్యవతీ మాత”. ఈ మెట్టు కర్మసన్యాసయోగానికి ప్రతీక. 4 & 5 మెట్లు స్పర్శించిన గృహములో ఉన్న పశు-పక్ష్యాదులకు సైతం పాపాలు నశించి, ఉత్తమగతులు కలుగుతాయి. మాత్స్యర్యం – 6వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “సరస్వాతీ దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శల వలన విష్ణుసాయుజ్యం, సమస్త ధాన ఫలం కలుగుతుంది. ఇతరుల సంతోషాన్ని కానీ ఆనందాన్ని కానీ ఓర్వలేని బుద్ధి ఇది.దంబం – 7వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “బ్రహ్మవిద్యా దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శల వలన విజ్ఞానయోగాధ్యాయం కలిగి పునర్జన్మ కలగదు. అహంకారం – 8వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “బ్రహ్మవల్లీ దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన స్వార్ధం, రాక్షసత్వం నశిస్తాయి. నేత్రములు – 9వ మెట్టు..
ఈ మెట్టుకు 

అధి దేవత “త్రిసంధ్యా దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన అప్పుగాతీసుకున్న వస్తువుల వల్ల సంక్రమించిన పాపం హరిస్తుంది.

 చెవులు – 10వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “ముక్తిగేహినే దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన ఆశ్రమధర్మ పుణ్యఫలం, జ్ఞానం కలుగుతుంది. నాసిక – 11వ మెట్టు..
ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “అర్ధమాత్రా దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన అకాలమృత్యుభయం ఉండదు. జిహ్వ – 12వ మెట్టు.. మెట్టుకు అధి దేవత “చిదానందా దేవి”. ఈ 
మెట్టు స్పర్శ వలన ఇష్టదేవతా దర్శనము లభిస్తుంది. దీనిని కఠోరంగా మాట్లాడడానికి ఉపయోగించకూడదు.

స్పర్శ – 13వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “భవఘ్నీ దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన వ్యభిచార, మద్య, మాంసభక్షణ, పాపాలు నశిస్తాయి.స్వామి పాదములను స్పర్శించుటకు ఉపయోగపడే ఇంద్రియమే స్పర్శ. సత్వం – 14వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “భయనాశినీ దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన స్త్రీహత్యాపాతకాలు నశిస్తాయి. తామసం – 15వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “వేదత్రయూ దేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన ఆహారశుద్ధి, మోక్షం,కలుగుతాయి. రాజసం – 16వ మెట్టు..
ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “పరాదేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన దేహసుఖం, బలం లభిస్తాయి. విద్య – 17వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “అనంతాదేవి”. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన దీర్ఘవ్యాధులు సైతం నశిస్తాయి. అవిద్య – 18వ మెట్టు..ఈ మెట్టుకు అధి దేవత “జ్ఞానమంజరీదేవి”. ఈ మెట్టు సర్శ వలన యజ్ఞాలు చేసిన పుణ్యఫలం, ఆర్ధిక స్థిరత్వం కలుగుతాయి. అయ్యప్ప మాలధారణ చేసిన ప్రతీ భక్తుడికీ ఈ విషయాలను పడిపూజ జరిగే సమయంలో గురుస్వాములు తెలియజేస్తారు. ఆ తరువాత భక్తులు శబరిమాల యాత్ర ముగించుకొని వచ్చిన తరువాత. ఇంట్లోని వ్యక్తులకు, భక్తులకు ఆ విషయాలను తెలియజేస్తారు. అయ్యప్ప దేవాలయంలోని పదునెట్టాంబడి విషయాలు తెలుసుకున్నా..వాటిని ఇతరులకు తెలియజేసినా మంచి జరుగుతుందని భక్తుల నమ్మిక. స్వామియే శరణం అయ్యప్ప..!